Pitra Pýcha Právní pomoc, Advokáti

PRÁVNÍ POMOC

Právní pomoc je poskytována formou konzultací, právních analýz a doporučení, zastupováním před státními či jinými orgány, zastupováním před soudy všech stupňů.

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména korporátní klientele, a to v následujících oblastech:

Veškerou právní pomoc poskytujeme v českém, italském a anglickém jazyce.

Pro specifické oblasti práva advokátní kancelář spolupracuje s předními odborníky z řad notářů, advokátů, exekutorů, soudních znalců, teoretiků či učitelů práva.

Vzhledem k tomu, že se advokátní kancelář zabývá také mezinárodním finančním plánováním, má velmi dobré kontakty s příslušnými registračními, právními a účetními společnostmi či firmami v zemích, kde se takové plánování uskutečňuje, a to zejména na Kypru.